Забележителности

Аудио-визуален център „Онгъл“

Той се намира в село Българево и целта му е да популяризира българската история, разказвайки части от нея по модерен, интересен за младежта начин. Центърът разполага с девет зали, във всяка от които се разказва за конкретен период от българската история. За целта се използват различни аудио-визуални средства. Преживяването е доста въздействащо. 

Около центъра са изложени реплики на облекла и оръжия, използвани от древните българи.